Aktiva Seniorer Visby har haft månadsmöte i Solbergaskolans matsal 19 sept. Ca 50 personer kom för att höra Eva Sjöstrand tala om Elfrida Andrée, som blev Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist. Hon föddes 1841 i Visby. Hennes föräldrar var mycket musikaliska. Hennes äldre syster, som också var musikalisk, uppmuntrades av fadern. På den tiden hade Visby 4 000 invånare och nöden var stor. Sällskapet DBW (De Badande Wännerna) bildades, likaså Musikaliska Sällskapet. Kvinnosynen började förändras till det bättre.

Musikaliska sällskapet hade konserter och Elfrida som studerade musik spelade och systern sjöng. Elfrida tog organistexamen 1857 när hon var 16 år. Hon fortsatte sina studier i Stockholm. Men det var svårt för henne att få en anställning, då kyrkan tyckte det var störande att en kvinna satt på orgelläktaren.1861 fick hon dock vara organist i Finska kyrkan som ligger söder om slottet. 1866 fick hon en tjänst som domkyrkoorganist i Göteborg. Kyrkorådet insåg att en kvinna var billigare än en man. Hon blev glad men arbetsbördan var enorm. Hon skulle närvara vid alla gudstjänster från morgon till kväll samt leda alla körer. Kantorn, som tidigare skött körerna hade sagt upp sig. Elfrida kämpade vidare och stöttade även sina kvinnliga kollegor. Hon längtade dock alltid tillbaka till Visby, där de vackraste solnedgångarna finns.

Elfrida Andrée var en verklig föregångskvinna och vill man läsa om henne har Eva Öhrström skrivit en bok om henne. Elfridas musik finns inspelad på skiva. Eva Sjöstrand lät oss lyssna på valda delar av Elfridas kompositioner.

Elfrida kunde aldrig gifta sig, då dåtidens kvinnor förlorade sin rätt till arbete som gifta. Hon blev dock förälskad och kärleken var besvarad. Parets brev finns bevarade på Kungliga biblioteket och som Eva sa: Det ångar fortfarande varma känslor ur dem.