Gotlands Regemente har återtagit fanan efter dryga tio år Det invigdes i maj. Kungen, försvarsministern och andra högheter var där, likaså   mascotbaggen Harald.

På självaste Gustav Adolf-dagen kom överste Mattias Ardin till Aktiva Seniorer SV på Suderby´s för att berätta om Försvarets planering här.

Mattias inledde med att tala om den allmänna oron som råder i världen. Efter Krim-halvöns intagande förstod man att Gotland måste försvaras.

Det förstod man tidigare, men efter försvarsbeslutet som fattades 2015 med effekt 2016 så påbörjades uppbyggnaden på Gotland.

Under Finska kriget lät tsar Alexander I skicka amiralen Bodisco med 2.500 man till Gotland, år 1808. De landsteg i Slesviken på östra sidan.

Som tur var kapitulerade de och återvände hem till Ryssland. Men vi var i ryska händer under ett par veckor.

Idag har vi 400 tjänster varav hälften är permanenta. Allting tar sin tid att bygga upp och det ska utvecklas och förstärka totalförsvaret tillsammans med civilförsvaret. Ännu finns försvarsviljan hos gotlänningarna. Vi har många villiga personer i hemvärnet.

Tofta skjutfält har varit omdiskuterat, men man har en kompromissvilja och försöker tillgodose de omkringboende så gott det går. Miljötänkande

finns med, såsom solfångare t.ex. Regementet byggs ut etappvis, både med personal, infrastruktur, materiel och krigsförband. I uppgifterna ingår även att utbilda hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer, söka efter saknade personer, vara behjälplig i uppkomna bränder, bistå med helikoptrar, Herkulesplan och bistå med transporter, brandkår och vattentankbilar, drönare och dra slang i svårterräng. Mattias var tydlig och pedagogisk i sitt framförande. På frågan om möjlighet att få komma ut på fältet, fick vi till svar att hittills har det varit mycket stängt, men nästa sommar blir det mera öppet.

Man får inte åka in i området om grindarna är stängda. Det är farligt!

Det blev kaffe och härliga Gustav Adolf-bakelser i den fina lokalen Utsikten i Västerhejde.