September 3 Tisdag kl. 14.00

Besök på Krokstäde Tröskvandring i Tofta.

Birgitta Unger berättar om sitt samarbete med Erik Ohlsson " Korumpianen". Vi får se en DVD-film där Erik, som i år skulle ha fyllt 100 år, själv berättar. 

Kaffe med bröd för 60:-  serveras. Möjlighet till shopping finns.

Anmälan till Gun tel: 073-655 21 36.

 

Oktober 9 onsdag kl. 13.00

Lunch på Märthas Café samt föredrag om "Bedrägerier mot äldre"

Vi börjar med lunch för ca. 100:-. Därefter föreläser Helena  Kattlunds, pensionerad polis

Anmälan till Eva tel:  070-764 73 88  

 

November 6 onsdag kl. 14.00

Calle Brobäck kåserar kring ämnet "Mindre kända platser på Gotland"

Lokal: Arbetarföreningens lokal vid Kinbergs plats, Visby.  Kaffeservering.

Anmälan till Eva Boberg tel:  073-327825. 

 

December 7 lördag kl. 14.00

Luciafirande och Adventskaffe i Visborgskyrkan, Stenkumlaväg 14, Visby

Anmälan senast 10/5 till Birgitta Asklander, 0706 22 88 68