VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018  AKTIVA SENIORER SYDVÄST

 

Föreningen har haft följande sammansättning:

Ordförande                       Helena Månsson                                                                                                               

Vice ordförande               Birgitta Asklander

Sekreterare                       Birgitta Asklander

Kassör                                Helena Månsson

Ledamöter                        Eva Boberg

                                            Eva Fowler

                                            Inge Kahlström

                                           Gun Wallier

Revisorer                          Anne-Marie Hansson

                                           Ulf Lindh

Valberedning                   Rigmor Hellgren

                                           Ingrid Hägg

                                          Ulf Lindh , sammankallande

                                           Ingrid Fohlin, reserv.

Aktiva Seniorer Sydväst hade vid utgången av 2018 126 medlemmar, en minskning med sex medlemmar sedan 2017.

Årets medlemsavgift har varit 100 kr, oförändrad sedan 2017.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.

Årsstämman hölls den 13 mars på Suderbys Herrgård.  54 medlemmar hade hörsammat kallelsen och närvarade. Ett av årets två lotterier genomfördes med stort och uppskattat prisbord.

MEDLEMSMÖTEN UNDER ÅRET:

Vårprogrammet inleddes med lunch på Toftagården. Därefter  berättade Alma Ulmstedt för de 55 närvarande och visade bilder under rubriken: Kärleken som blev ett barnhem från Filippinerna. Mycket uppskattat.

Den 12 april samlades 28 medlemmar i Atlingbo bygdegård för att lyssna till Peter Karlgren från Jägareförbundet som föreläste under ämnet ”Rådjurens framfart på Gotland”.  Ett aktuellt och intressant ämne mot bakgrund av rådjurens  tillväxt av stammen och  dess påföljd fler trafikolyckor.

Torsdagen den 3 maj var det så dags för vårutflykten, som företogs med Tottes buss och med Anna Ulmstedt som guide. Vi reste söderut till trevliga och intressanta platser. Lunch intogs på välkända Holmhällar med dess charm och vällagade mat. 40 medlemmar uppskattade turen och deltog med glädje.

Höstens första evenemang ägde rum onsdagen den 5 september på Warfsholm med rekordantal deltagare: 82 personer. Lunch och ett kort föredrag av Sanna Kleven, som beskrev tankar och planering för verksamheten framöver med mat och boende.

På Tofta Strandpensionat den 3 oktober inleddes sammankomsten med lunch. Därefter genomförde Sven Norberg en teaterföreställning ”Berusad av din närhet”, vilken avhandlade kärleksrelationen mellan Ellen von Hallwyl och Johnny Roosval. En fängslande föreställning tyckte de 34 närvarande.

På Gustav Adolfdagen den 6 november träffades 51 medlemmar på Suderbys Herrgård, där regementschef Mathias Ardin orienterade oss om ”Försvarets planering och framtid på Gotland”. Med tanke på dagens datum serverades kaffe och Gustav Adolfbakelse.

Avslutningen av programhösten blev det traditionella ”Herrgårdsjulbordet” på Suderbys. 35 gäster lät sig väl smaka och njöt av julmusik framfört av Ulf Lindh flöjt och Jan Bergkvist piano. Jullotteri.

From 180101 samarbetar vår förening med Studieförbundet Vuxenskolan, som med kort varsel och ett utmärkt resultat stod för tillkomsten av vårprogrammet genom Pia Hederstedt.

Ett stort TACK till

- våra lotterisponsorer

- GotlandsMedia, aom erbjuder kostnadsfri annonsering till våra pensionärsmöten

- Ulf Lindh som fortlöpande sköter vårt medlemsregister

- Studieförbundet Vuxenskolan för ett utmärkt samarbete

- Gudrun von Corswant, som skött våra inlägg på Hemsidan

- till alla engagerade och trevliga föreningsmedlemmar, som närvarar vid våra möten

Visby i mars

 

Helena Månsson, ordf o Kassör                      Birgitta Asklander vice ordf o sekreterare

 

 

Eva Boberg                      Eva Fowler                       Inge Kahlström                     Gun Wallier