Föreningen har haft följande sammansättning:

 

Ordförande                           Helena Månsson

Vice ordförande                   Birgitta Asklander

Sekreterare                           Birgitta Asklander

Kassör                                    Helena Månsson

Ledamöter                            Eva Boberg

                                                Ingrid Fohlin

                                                Eva Fowler

                                                Inge Kahlström

                                                Gun Wallier

 

Revisorer                               Anne-Marie Hansson

                                                Ulf Lindh

Revisorssuppleant               Vivianne Hanebring

 

Valberedning                        Ulf Lindh

                                                Rigmor Hellgren

                                                Ingrid Hägg

 

Aktiva Seniorer Sydväst hade vid utgången av 2017 132 medlemmar. En ökning med 16 medlemmar under året.

Årets medlemsavgift har varit kr 100 från 2017.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.

 

Årsstämman hölls den 7 mars på Suderbys Herrgård. 66 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mycket glädjande!

För underhållningen svarade Malin Martis  som sjöng och ackompanjerade sig själv. Ett av våra två lotterier  under året genomfördes med ett stort prisbord.

 

MEDLEMSMÖTEN UNDER ÅRET:

 

Vi inledde årets möten med en boklunch på Märtas Café, Visby. Vår mycket omtyckte bokhandlare

Roland Salemark, presenterade initierat och engagerat en hel del godbitar ur litteraturen. Säkert inspirerades många av de 41 deltagare till vidare läsning.

 

Årsmötet ägde rum den 7 mars. Se ovan.

 

Den 17 april gjorde 34 medlemmar ett besök i konstnärshemmet Brucebo, Själsö. Där fick vi en givande och intressant guidning av huset, som vid sekelskiftet var konstnärerna Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruces hem. Därefter intogs eftermiddagsfika med äppelkaka    Norrgatt.

 

Vårens höjdpunkt kom med en resa till Bornholm, dit 30 medlemmar kom med Tottes Bussar. Guide

var Anna Ulmstedt, som med sin vän på Bornholm, Mikael, gav oss en mycket informativ och innehållsrik upplevelse. Såväl logi som program uppskattades.

Efter sommaruppehållet inleddes höstterminen med ett besök på Fröjel Resort och Spa den 6 september. 47 medlemmar fick information om anläggningen och intog en därefter en utsökt lunch.

Glada att återses förflöt samtalen med många glada skratt och nya bekantskaper.

 

Den 10 oktober kunde vi arrangera ett besök hos Svenskbybornas museum i Romakloster. Vi fick en

historisk och intressant genomgång  av bakgrunden till denna vår svenska folkgrupp. 32 deltagare åt en god sopplunch under vilken man hade möjlighet att ställa frågor och därefter på egen hand fördjupa sig i museets information.

 

Ett av önskemålen från våra medlemmar var att få information om Kryssningskajen, det pågående

stora projektet. 42 deltagare fick lyssna till verksamhetsledaren på Gotlands besöksnäring Monica Frisk i en lokal på Scandic hotel, så gott som granne till byggnationen. Kajen kommer att invigas den

29 april 2018. Det mesta verkar gå enligt ritningarna. Monicas budskap var att gotlänningarna är vana att ta hand om kryssningsgäster, även om det framledes kommer att vara betydligt fler per anlöp. Efter föredraget var det eftermiddagsfika  med god frukt i restaurangen.

 

Traditionsenligt avåts herrgårdsjulbordet på Suderbys Herrgård. 44 medlemmar lät sig väl smaka av

läckerheterna. Därefter förflyttade vi oss till lokalen Utsikten där vi fick njuta av Ulf Lindhs klarinett

ackompanjerad av Jan Bergquist på piano. Vårt andra storlotteri för året ägde rum under tiden vi

avnjöt kaffe med saffranspannkaka.

 

 

AVSLUTNING

Den 9 oktober deltog Birgitta och Helena tillsammans med representanter från AS Visby och AS Norr

I samrådsmötet för ”Mitt Öst” i Stockholm.  Deltagandet bekostas av Förbundet. Viktigt med info och personliga möten med deltagare för andra AS-föreningar på fastlandet.  Diskuterades förslag till nya

Förbundsstadgar. Frågan om hur vi kan aktivera våra medlemmar togs också upp.  Valberedningen presenterade sig och Ulla-Britt Ericson, Visby anmälde intresse för inval i Förbundsstyrelsen. Nästa

Samrådsmöte är planerat till 181018 i Mjölby.

 

Vi har även haft ett par möten med AS Visby och AS Norr och dryftat gemensamma frågor under gemytliga förhållanden.

 

Vår förening har känt behov av att byta Studieförbund, då Medborgarskolan inte längre är lokaliserad

på Gotland. From 180101 samarbetar vi med Vuxenskolan. Verkar bli bra och givande.

 

Ett stort TACK till

-våra sponsorer till lotterierna

-Gotlands Media som erbjuder kostnadsfri annonsering till våra pensionärsmöten

-Ulf Lindh, som sköter vårt medlemsregister på ett utmärkt sätt

-Medborgarskolan, som under året stött oss med ett ekonomiskt bidrag

- till alla engagerade och trevliga föreningsmedlemmar

 

Ett VÄLKOMMEN till våra 16 nya medlemmar.

 

Visby 180305

 

 

Helena Månsson, ordf o kassör                  Birgitta Asklander vice ordf sekreterare      Eva Boberg

 

 

Ingrid Fohlin               Eva Fowler                                  Inge Kahlström                                      Gun Wallier