Tisdagen den 7 mars höll Aktiva Seniorer Sydväst årsmöte på Suderbys herrgård, där ordföranden Helena Månsson kunde hälsa  ett 70-tal medlemmar välkomna. Efter en välsmakande lunch följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen hade vid utgången av 2016 116 medlemmar.

Av den digra verksamhetsberättelsen 2016 framgår, att föreningen under året haft en livlig verksamhet.

Ordföranden Helena Månsson, tillika kassör, föredrog kassaredogörelsen, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Vid valen av styrelsefunktionärer omvaldes Helena Månsson och Birgitta Asklander som ordförande, respektive vice ordförande. Inge Karlström och Gun Wallier nyvaldes efter Rigmor Hellgren och Ingrid Hägg, som undanbett sig omval. Revisorerna Anne-Marie Hansson och Ulf Lindh samt suppl. Vivianne Hanebring omvaldes. I valberedningen omvaldes Ulf Lindh samt nyvaldes Ingrid Hägg och Rigmor Hellgren, efter Bengt Blomberg, som undanbett sig omval.

Fem medlemmar, som fyllt jämna år uppvaktades med vinflaskor och de avgående styrelseledamöterna, Ingrid Hägg och Rigmor Hellgren, avtackades med vårfina tulpanbuketter. Förre ordföranden, Ove Nyman, framförde föreningen varma tack till Helena Månsson, som fungerat både som ordförande och kassör under det gångna verksamhetsåret.

Vid den efterföljande kaffestunden med trivsam samvaro skedde dragning i ett lotteri med många fina vinster. Som avslutning framträdde Malin Martis med ett uppskattat sångprogram, där hon lät sin välklingande stämma ljuda i ett knippe sånger på temat Våren, Livet, Kärleken.