Aktiva Seniorer Sydväst

Gotland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016

Föreningen har haft följande sammansättning:

Ordförande                   Helena Månsson
v.ordförande                 Birgitta Asklander
sekreterare                   Birgitta Asklander
kassör                           Helena Månsson
Ledamöter                    Eva Boberg
                                      Ingrid Fohlin
                                      Eva Fowler
                                      Rigmor Hellgren
                                      Ingrid Hägg
Revisorer                      Anne-Marie Hansson
                                      Ulf Lindh
Revisorssuppleant        Vivianne Hanebring
Valberedning                 Bengt Blomberg
                                      Ulf Lindh

Medlemmar:

Aktiva Seniorer Sydväst hade vid utgången av år 2016 116 medlemmar.

Årets medlemsavgift har varit 80 kr och från 2017 100 kr.

Genomförd verksamhet:

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Årsstämma:

Årsstämman hölls den 11 februari 2016 på Suderbys Herrgård, Västerhejde.

För underhållningen svarade sångkvartetten Four Ever, vars medlemmar är Britta Backlund-

Rödland, Öyvind Rödland, Helena Kårland och Kristoffer Kårland. De framförde en mycket uppskattad repertoar. Stort lotteri.

Närvarande 45 medlemmar.

Medlemsmöten under året:

Den 11 mars deltog ett 20-tal medlemmar i MARIs Café, Radio Gotland. Vi fick möjlighet att under trevliga former presentera vår förening, vilket gick ut till radiolyssnarna.

Den 19 och 21 april genomförde vi i två grupper företagsbesök på Svenska Spel. Vi blev mycket väl mottagna och guidade i lokalerna av Matilda Kinberg. 30 medlemmar fick ta del av deras verksamhet och presentades med div reklam när vi tackade för en givande förmiddag.

En alltid uppskattad programpunkt är den årligen återkommande vårutflykten som genomfördes med Karlssons buss den 19 maj. Den lockade 39 deltagare, som fick börja med sin egen medförda kaffekorg i sojdet i Burs. Där bröt solen igenom molnen och vi fick utmärkt information av den sedan länge pensionerade skolläraren i Burs Mårten Wessberg innan vi fortsatte till skolan och fattigstugan. Lunchen intogs på Gula Hönan i Ronehamn där vi serverades strömmingsflundra och potatispuré. Mätta fortsatte vi sedan till Lau och Stefan Haases vackra hus och trädgård. Efter en heldagsutflykt återvände det nöjda ressällskapet till respektive hemort med en tillönskan om en härlig och fin sommar.

Vi inledde höstens program en strålande sensommardag den 8 september med en härlig lunch på den flera gånger prisbelönta krogen Lilla Bjers i Västerhejde. En av ägarna Margareta Hoas berättade för oss om familjens satsning på ekologiskt och närodlat. Ett 50tal av våra medlemmar lät sig väl smaka och njuta av den i högsta grad inspirerande miljön.

Nästa aktivitet genomfördes tillsammans med Aktiva Seniorer Visby och Aktiva Seniorer Norr den 15 och 29 september på Trafikövningsplatsen i Visby. Anna Rönnle projektledare inom NTF välkomnade oss med information om anläggningen. Därefter fick de som ville träna halkkörning vilket uppskattades av de c:a 20 deltagarna vid resp tillfälle.

Rektorsrådet Olle Jansson, Uppsala Universitet Campus Gotland, välkomnade 17 deltagare den 11 oktober till Campus Gotland och informerade om sammanslagningen för tre år sedan. Diskuterade vidare målsättningen framåt med en strävan att utöka antalet heltidsstudenter och starten av nya utbildningar. Viktigt för det gotländska samhället.

Ett nytt företagsbesök genomfördes den 16 november med 19 deltagare till Gotlands Snus som flyttade in i nya lokaler i gamla Sockerfabriken, Roma. Med marknadschef Markus Wahlgren som ciceron fick vi ta del av produktionen. Mycket imponerande tillverkning.

Den traditionella jullunchen avåts den 8 december av 49 medlemmar på vårt omtyckta Suderbys Herrgård. Efter ett digert julbord fortsatte vi till lokalen Utsikten, där kaffe och saffranspannkake vidtog trots att mättnadsgraden var hög. För  uppskattad underhållning svarade Kristian Tallrot och Patrik Silvereke. Ett lotteri med många läckra vinster avslutade. Alla tillönskades en God och Fridfull Jul.

Avslutande ord:

Efter tidigare diskussioner angående tillskapandet av en hemsida bjöd vi tre gotlandsföreningarna ett proffs från Förbundet, Kaj Svartström, till oss för att få hjälp med framfödandet av hemsidan: gotland.aktivaseniorer.com. Den blev verklighet i början av september. Våra medlemmar uppmanas att göra besök och uppdatera sig vad som är på gång.

Den 19 oktober ägde ett Regionsmöte rum i Stockholm. Helena Månsson deltog liksom Gunnar von Corswandt AS Norr. Vi bedömer att samarbetet med Förbundet Aktiva Seniorer är gott och har berikat vår kunskap om Aktiva Seniorers arbete på andra håll i landet. Kostnaden står Förbundet för.

Ett stort tack till

  • Våra sponsorer till lotterierna
  • Till Gotlands Media som erbjuder fri annonsering till våra pensionärsmöten
  • Ulf Lindh, som iordningställt ett nytt och tillförlitligt medlemsregister
  • Medborgarskolan i Stockholm, som stöder oss ekonomiskt
  • Och till alla engagerade och trevliga föreningsmedlemmar
  • och välkommen till våra 7 nya medlemmar 2016

Visby 170217

Helena Månsson                             Birgitta Asklander                         Eva Boberg

ordförande och kassör                    vice ordf, sekr                               ledamot

 

Ingrid Fohlin                                     Eva Fowler                                  Rigmor Hellgren

ledamot                                            ledamot                                       ledamot

 

Ingrid Hägg

ledamot