Aktiva seniorer på Norr har haft sitt årsmöte för 2020. Vi började med att i Ingegerd Hörsnes vackra Hälsohus få inta en god morotssoppa tillsammans, 25 årsrika kvinnor och män, samt njuta av förunderlig utsikt över Lina myr. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året och samtliga styrelsemedlemmar blev omvalda på ett år, dvs. ordföranden Gunnar v. Corswant och vice ordf. Ingegerd Hörsne samt ledamöter Gudrun v.Corswant, Birgitta och Leif Eriksson. Revisor och revisorsupp. är Göran Kronquist och Brigitte Godaú-Olofsson. Programkommittén består av Ingegerd Hörsne och valberedningen av Sven och Barbro Mellberg. Vi fick en kort redogörelse om Pensionärsrådet av Aktiva Seniorers representant Ingegerd Hörsne samt en positiv information om ett nyöppnat trygghetsboende vid Adjutanten i Visby av Britt-Inger Thomsson, som flyttat dit.

Så vidtog ett intressant och informativt föredrag av Ingegerd Hörsne om hennes verksamhet. Under 3 år utbildade hon sig i akupunktur och smärtlindring för att kunna starta sin verksamhet. Då ingick också en månad i Kina, där hon fick uppleva och förstå hur olika patienter blev botade med akupunktur. Ingegerds önskan att få patienten att förstå hur kropp och själ hör ihop, att kunna ge den tillit och kunskap som behövs för att förändring kan ske, kunde hon med egen behandlingsmottagning äntligen genomföra. Tiden i den offentliga vården gav för lite tid. Efter några år kände Ingegerd att det behövdes något mer för framförallt alla ”utbrända” människor och personer med sömnproblem, som hon kom i kontakt med. Vad gör man för att lösa det? Jo, bygger ett hälsohem, det vi nu vistades i. Här är plats för en person att behandlas. Under 14 dagar ges akupunktur 2-3 tim. / dag kombinerat med samtalsterapi ur Ingegerds kunskapsbank. Kanske är också den oerhört vackra miljön läkande för stressad nutidsmänniska. De 14 dagar man bor hos Ingegerd får man naturligtvis ha med sig någon som sällskap, om man vill.  Leta upp Ingegerd Hörsne på nätet, nog blir man nyfiken på mer.