Den 10/10 besökte Aktiva Seniorer  PKC, dvs. Polisens nya Kontaktcenter. Magnus Helmén, chef för PKC hälsade oss 16 personer välkomna och tog emot oss på ett fantastiskt vänligt och informativt sätt.

Vi fick se lokalerna och Magnus berättade om de förändringar som kommit till stånd från 80-talets 119 polismyndigheter till dagens enda myndighet som inrättades 2015 - nu med en rikspolischef som har det övergripande ansvaret.

Gotland var alltså självständigt fram till 2015, då man fick en sammanslagning med Stockholm. Polisens Nya Kontaktcenter finns i Norrtälje-Vasastaden och Gotland, tillsammans 360 personer som arbetar med polisrapporter och förhör, som även sker per telefon. 67%av alla ärenden passerar PKC. 100 000 anmälningar/månad i hela riket. 33% handhas av Stockholm-Gotland. På Gotland finns det 110 anställda. Det är hög kvalitet på personalen här och karriärmöjligheter finns för de personer som så önskar.

Vi tackade för en synnerligen intressant guidning och slutade besöket med kaffedrickning på Märthas Café.