Ett trettiotal kunskapstörstande seniorer hade hörsammat inbjudan till ett intressant besök med början i Träkumla där Wisby byggelement AB är beläget. Tidigare hette företaget Visby Cementvaror som tillverkade betonghålsten, cementrör och brunnar. Produkter som efterhand ersatts av plast. Bolagets VD Håkan Edblad tog emot och berättade om tillverkningen och visade fabriken, där febril verksamhet rådde med flera olika arbetslag igång. Färdiga väggelement för alla möjliga nya hus- byggen som vi nu ser bl.a. i Visbys nya områden, tillverkas här. Den tiden är förbi då nya hus muras upp sten för sten. Nu tillverkas väggar färdiga med isolering, in och utsida, i fabrik och transporteras till byggarbetsplatsen där de monteras med hjälp av en stor kran.

Wisab är ett av Gotlands största byggföretag, där Wisby byggelement AB är ett systerföretag, har ett 50 tal anställda och omsätter 146 mkr(18). Huvudsaklig marknad är den Gotländska men företaget expanderar nu med kunder också i Stockholmsområdet.

Efter förflyttning till gamla A7-området där en helt ny stadsdel nu växer fram, gavs tillfälle att se hur de prefabricerade betongelementen fogades samman, i pågående bygge. I ett intill- liggande nästan färdigt trevånings hus var det så dags för husesyn med en avslutande enkel lunch som företaget bjöd på.

Ett mycket trevligt, lärorikt och givande företagsbesök och möjlighet att ställa massor av frågor, gladde oss alla, ett varmt tack till Wisabs ledning.

Gunnar von Corswant