Vid Anna Dubbes grav på kyrkogården, Follingbo kyrka

 

Ett trettiotal aktiva seniorer tillsammans med Kjell Svensson, dagens värd, mötte upp på Rosendahls gård i Follingbo, där nuvarande ägaren sonen Stefan berättade om driften på gården. Medhavt kaffe intogs på Follingbo bygdegård där Kjell höll ett intressant och initierat föredrag om Rosendal, Jakobsberg och historien om Jakob Dubbe. - Rosendahl, en gång med namnet Ungbåtels  förvärvades genom giftermål 1802 av assessor Jakob Dubbe. En stilig herrgårdsbyggnad innehållande 30 rum, som två gånger under historiens gång brandhärjades, sista gången 1920. Nu bebos den 3:e-del som finns kvar efter sista branden, av nuvarande ägaren, fint renoverad.

Jakob Dubbe föddes 1769 i det fattiga Visby. Han hade tidigt näsa för affärer, startade handelsbodar, blev ägare till ett antal kalkugnar, skaffade sig inflytande i samhällstopparna, fick monopol på omhändertagande av strandade skepp runt Gotlands kuster. Kort sagt, han tjänade pengar och kunde också låna ut pengar. Han hade hårda nypor, gillades inte av alla. 1808 ockuperade Ryssland Gotland. Jakob Dubbe råkade då vara i Stockholm när han nåddes av nyheten. Han for då i ”ilfart” till landshövdingen i Kalmar som larmade Svenska flottan i Karlskrona, vilken i god vind avseglade mot Gotland och kom före den ryska förstärkning som hade motvind. Amiralen och då, Gotlands-Guvernören Bodisco väntade sig få rysk förstärkning, men när den uteblev, fick invasionsarmen efter tre veckor kalla fötter och seglade hem. Kanske har vi gotlänningar Jacob Dubbe att tacka för den handlingskraft han visade för Gotlands bästa.

Till Herrgården Rosendahl hör också det närbelägna Jakobsberg, en gång en parkanläggning med ett fyra våningar högt utsiktstorn, från vilket man kunde se 14 kyrkor och på Dubbes tid även se Visby stadsmur i en i skogen upphuggen gata. Här uppe vid utsiktstornet finns också en gravkammare, där Jakob Dubbes tre, i tidig ålder, avlidna döttrar ligger begravda. Ett imponerande kanonbatteri med ett 15-tal kanoner bevakar gravkammaren. Många är vi ännu som minns Jakobsberg som ett intressant utflyktsmål, vacker park, kaffeservering, utsikten från tornet som var helt byggt i trä. Självklart utflyktsmål var det naturligtvis för dåtidens turistbussar. 1958 brann hela tornet ner, återstår nu endast fyra hörnpelare. Därefter stängdes hela anläggningen som nu sover en Törn Rosa-sömn och tyvärr inte längre är tillgänglig för allmänheten.

Jakob Dubbe ägde också förutom Rosendahl, Katthamra gård i Katthamarsvik där han till sin hustru lät uppföra ”Annas Nöje” beläget strax norr om Katthamra. Anna Torsman och Jakob Dubbe gifte sig 1802 i Roma kungsgård där landshövdingen Rajalin huserade.  Anna avled 1837, 66 år gammal, har sin grav på Follingbo kyrkogård som också besöktes, och Jakob Dubbe avled 1844, har sin grav i Stockholm.

Gunnar von Corswant