Ägare och bryggerimästare Johnny Warg i samspråk med ordförande Gunnar v.Corswant

 

Aktiva Seniorer Norra föreningen har gjort ett intressant besök på Barlingbo Bryggeri i Visby. Ägaren och bryggarmästaren Johnny Warg visade oss runt i lokalen och berättade om den färdighet som behövs, för att tillverka bra och hållbart öl. Öl och bakterier eller mjölksyresvampar hör inte ihop. Syret får inte komma in i förpackningen, en anledning till att Johnny valt glasflaskor i stället för metallburkar. Hållbarheten i en glasflaska är ett par år, medan i metallburken endast är ett halvår, då metallen släpper igenom syre. En annan färdighet som Johnny har är att klura ut hur robotar arbetar, så att hela kedjan vid paketeringen av tusentals flaskor av öl hamnar i kartonger. Vi avstod från provsmakning, då vi skulle fortsätta med kaffedrickning och årsmöte på Märthas Café.

Årsmötet avlöpte efter konstens alla regler. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året och samtliga ledamöter omvaldes tillika revisorer och programkommitté. Ny valberedning utsågs, Barbro och Sven Mellberg övertog uppgiften efter Britt-Marie Engström och Anders Berlin som avsagt sig uppdraget. Ordförande Gunnar v. Corswant informerade om Pensionärsrådet där Aktiva Seniorers representant, Helena Månsson, Sydvästra, hade avsagt sig omval. Ingegerd Hörsne valdes att representera oss, med suppleant från någon av de andra två föreningarna, Visby eller Sydvästra.  

Föreningen välkomnar nya medlemmar.  Är man medlem i en förening, är man välkommen till allas evenemang.