Aktiva Seniorer ombord på Gotlandsfärja. Foto: Gudrun von Corswant
Aktiva Seniorer ombord på Gotlandsfärja. Foto: Gudrun von Corswant


Det låter inte särskilt ovanligt. Men den här gången skulle vi inte åka någonstans utan i stället bli visade runt på färjan och se däck man i vanliga fall inte får beträda. En trevlig gotländska, Annette Widlund, som själv jobbat på Destinationens fartyg i 15 år och därefter gått i land för att jobba på kontoret med personaladministration, tog emot oss i terminalen och ledde oss upp till bryggan på våning 9, där kapten Petter Fagerlund visade och berättade för oss hur man säkert kör, styr och angör fartyget vid kaj. Därefter åkte vi ner till våning 2 där maskinrummet med 4 enorma dieselmotorer, verkstaden och kontrollrummet finns.  Annette och Petter, som följde med oss under 1,5 timmar svarade kunnigt och intresserat på massor av frågor som ställdes. Bl.a. fick vi veta att varje färja har 2 besättningar á 40 personer (de mindre färjorna hälften) som jobbar var annan vecka och då inte går iland utan bor ombord; att man har räddningsövning varje torsdag; att allt som görs ombord utförs av personalen, inga andra firmor; att fartyget kan gå i 30 knop (om det är lite last), vilket drar mängder av diesel, men att man försöker hålla nere hastigheten så mycket som möjligt, utan att frångå tidtabellen; att om det blåser mycket, man tar hänsyn till hur passagerarna kan komma att uppleva färden och det får avgöra om man ställer in; att en del av personalen har rökdykarutbildning och en del har en 5p högskoleutbildning i sjukvård.

Ett mycket intressant och givande studiebesök för oss 20 seniorer en torsdag i februari.