Verksamhetsberättelse för 2018

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 44 betalande medlemmar (24 kvinnor och 20 män). Medlemsavgiften för 2017 har varit 100 kr per medlem.

Föreningen är medlem i Vuxenskolan samt Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) till vilket avgiften 615 kr betalats (44 medlemmar 31 dec 2018 à 15 kr)

Styrelsearbetet har under året mestadels skett via telefon och E-post samt i anslutning till mötesaktiviteter.

De för Gotlandsföreningarna gemensamma programbladen för vår- respektive höst har utsänts till alla medlemmar. Möten har även annonserats i dagspressen.

En gemensam hemsida har skapats.

 

STYRELSEN har haft följande sammansättning

Ordförande         Gunnar von Corswant

Vice ordförande   Ingegerd Hörsne

Sekreterare          Gudrun von Corswant

Kassör                 Leif Eriksson

Övrig ledamot      Birgitta Eriksson

 

REVISORER

Ordinarie             Göran Kronquist

Suppleant            Brigitte Godaû Olofsson

 

VALBEREDNING

Barbro och Sven mellberg

                  

PROGRAMKOMMITTÉ

Ingegerd Hörsne, Göran Kronquist, Kristina Sten,.

 

GENOMFÖRD VERKSAMHET 2018

  • Föreningen har varit representerad vid samrådsmöte med våra lokala föreningar den 30/1 och den 27/9 samt skulle deltagit inom region Mälardalen och Gotland den 8 oktober i Mjölby. Fick avstå p.g.a. dåliga förbindelser.
  • 8/2 Besök på Destination Gotlands fartyg. 20 deltagare.
  • 8/3 Årsmöte. Besök på Barlingbo Bryggeri och årsmötesförhandlingar på Märtas café. 20 deltagare.
  • 12/4 Besök på Ullspinneriet i Stenkyrka. 20 deltagare
  • 3/5 Besöker Försvarsmuseet - maskin och flygdelen i Tingstäde. 14 deltagar.

 

  • 13/9 gör vi studiebesök i Follingbo med ämnet Jacob Dubbe med Kjell Svensson som ciceron. 31 deltagare.
  • 11/10 Besök på avsaltningsanläggningen och Motormuseet i Herrvik. 25 deltagare.
  • 8/11 Bakom kulisserna på Visby flygplats. 16 deltagare.
  • 14/12 Julbön

Medlemmar har även deltagit i möten anordnade av de andra två Aktiva Senior föreningar, liksom våra möten varit besökta av medlemmar från andra föreningarna.

 

Gotland i mars 2019

 

 

 

Gunnar von Corswant                     Ingegerd Hörsne                    

 

 

Gudrun von Corswant                     Leif Eriksson

 

 

 

Birgitta Eriksson