Aktivitet i Cyberrymden

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) en ideell organisation, med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen, planerar för att aktivera seniorer även inom det digitala området. Vilket rådande pandemi särskilt har visat sig behövas, i och med besöksförbud på seniorboenden bland annat. 

Förbundet planerar att erbjuda alla sina 50 föreningar utbildning i ett nytt program för förbundets Hemsida, ett lättare program att arbeta i även för den ovane. Huruvida det blir via videomöte eller inte, får pandemin avgöra.

Den digitala världen har både nackdelar som fördelar och det är dock tur att vi via datorn kan både se och höra varandra. Det är något vi seniorer nu får aktivera oss med och uti likaså.

Att göra reportage och bjuda in till aktiviteter via hemsidan är i sig nyttig hjärngymnastik och kanske det också förtar rädslan för det ovana med datorer.

Varje förening vars medlemmar är bevandrade i den digitala världen, uppmanas att dela med sig av sin kunskaper och/eller hjälpa dem som inte har egen dator eller av andra skäl är utanför cyberrymden.

Första veckan i oktober var den nya styrelsen för förbundet Aktiva Seniorer inbjudna till sitt första möte hos Ingegerd Hörsne i Hälsohuset Line Gård i Hörsne Gotland. Ingegerd bjöd in till en underbar atmosfär för nya kreativa idéer och har en vice ordföranderoll i Förbundet. Övriga i styrelsen är ordförande Åke Sundby från Enköping, sekreterare Lilian Nilsson Skövde, kassör Håkan Olsson Sundsvall, webbredaktör Leif Johansson Örebro och Bror-Erik Lundin Uppsala.