Pensionärsrådet är ett forum för dialog och ömsesidig information mellan rikstäckande pensionärsorganisationer och Region Gotland. Våra föreningar inom Aktiva Seniorer har representation med en ordinarie ledamot och en ersättare.

Syftet med Pensionärsrådet är att ge information om och ge förslag till lämpliga anpassningar av Region Gotlands verksamheter som berör äldres förhållande i samhället. Pensionärsrådet ska kunna väcka enskilda frågor, som ska besvaras vid kommande sammanträde av sakkunniga.

Du kan säga vad du tycker genom att formulera din åsikt i en blankett, som tillhandahålls av vår representant.

Lämna medborgarförslag! Dina synpunkter är värdefulla! Det finns flera olika sätt att påverka den service som erbjuds i Region Gotland!

Våra representanter i Pensionärsrådet är:

Ingegerd Hörsne, Aktiva Seniorer Norr ordinarie

Hörsne, Line 721, 62258 Romakloster teI. 070-486 88 37

Leif Gustafsson, Aktiva Seniorer Norr, ersättare

Kajlungs 3247, 624 53 Lärbro, tel. 070-773 17 80