Aktiva Seniorer Norra föreningen

Fårö

Aktiva Seniorer är en riksomfattande organisation vars syfte är att främja medlemmarnas kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter. På Gotland finns tre föreningar: Visby, Norra och Sydvästra.

Alla medlemmar - oavsett vilken av dessa föreningar ni tillhör - är välkomna till samtliga aktiviteter som arrangeras av de olika föreningarna.
TA GÄRNA MED GÄSTER!

Aktiva Seniorer, Norra Föreningen har haft årsmöte. Den 16 mars träffades 15 medlemmar i Dalhem, Hässelby Järnvägsstation. Mötet började med att Staffan Beijer, ordförande i Gotlands Hesselby Jernväg, berättade för oss initierat och intressant om Gotlands järnvägshistoria, men framför allt om museijärnvägens tillblivelse, verksamhet och framgång. Därefter bjöds vi på en fantastisk kaffebuffé, innan årsmötesförhandlingarna inleddes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och ett överskott på 725: - överförs i ny räkning 2017. Förslag till verksamheter framöver är att ånyo ha möjlighet till halkkörning ihop med övriga Aktiva Seniorföreningar på Gotland, att besöka nya delen av Försvarsmuseet samt samvaro ett dygn på Hoburgen alt. Holmhällar. Medlemsavgiften beslutades oförändrad 100: -/ medlem.

Till ordförande på 1 år omvaldes Gunnar v. Corswant. Ledamöterna Gudrun v. Corswant och Ingegerd Hörsne omvaldes på 1 år. Nyval på 1 år Birgitta och Leif Eriksson efter Anders Berlin och Britt-Marie Engström, som avsagt sig omval. De blev i stället valda till valberedning. Ordföranden avslutade mötet med att avtacka Anders Berlin och Britt-Marie Engström, som varit 17 respektive 10 år i styrelsen, med blommor.